Wykorzystanie technologii blockchain

Świat nowoczesnych technologii spowodował rozwój technologii blockchain. Jest to zdecentralizowana baza danych w sieci P2P i modelu open source. Stosuje się ją głównie w celu doskonalenia procesów związanych z księgowością jako publiczny, jawny i rozproszony wykaz transakcji i płatności.

Dlaczego warto zainwestować w blockchain?

Korzystanie z blockchain niesie ze sobą wiele korzyści. Wśród nich można wyróżnić:

brak kosztów obsługi,

jest gwarantem oryginalności dokumentów,

jest anonimowa i transparentna,

usprawnienie procesów dokumentowania zawieranych umów,

redukcja biurokracji do koniecznego minimum,

łatwe szyfrowanie danych,

odporność na przestępstwa cybernetyczne i awarie systemów informatycznych.

Blockchain w życiu codziennym

Prawdopodobnie większość ludzkości nie zdaje sobie sprawy, że w życiu codziennym ma do czynienia z technologią blockchain. W sektorze finansów, to rozwiązanie jest wykorzystywanie, gdy dochodzi do płatności międzynarodowych oraz rozliczania transakcji handlu zagranicznego oraz płatności krajowych. Jej rozwój może doprowadzić do rozpoczęcia płatności za pośrednictwem różnego rodzaju aplikacji, w tym portfeli elektronicznych, bez konieczności używania kart płatniczych, przelewów oraz wszystkich pośredników. Dlatego jej wprowadzeniu sprzeciwiają się instytucje bankowe, które straciłyby klientów a co za tym idzie dużą część swoich przychodów.

napisy

Blockchain może posłużyć także do zapisywania dokumentacji medycznej. Tak skonstruowana baza danych gromadzi informacje o pacjentach, na których została przetestowana dana substancja i jak na nich zadziałała. Po każdej wizycie u lekarza, baza jest aktualizowana, co pozwala na zredukowanie komplikacji podczas obiegu i analizy dokumentów. Szczególnie przydaje się podczas długotrwałych testów medycznych.

Technologia wprowadza nowe rozwiązania w sektorze łańcucha dostaw. Zapewnia ona wyszczególnienie wszystkich transakcji związanych z danym kontrahentem, który w łatwy sposób może dowiedzieć się, w jaki sposób zostało zrealizowane jego zamówienie. Przydaje się także podczas kolejnych transakcji, ponieważ na jej podstawie można przeanalizować wymagania i potrzeby klienta.

Branża ubezpieczeń także korzysta z blockchain. Dzięki niej utrwalane są umowy z klientami i płatności. Usprawni ona przebieg zawierania polis ubezpieczeniowych, gdzie baza będzie zawierać kwoty i datę zawarcia umowy.

Przy współpracy: Comparic