Słów kilka o inwestycjach alternatywnych

Zdarza się, że na giełdzie nie dzieje się najlepiej. Niskie oprocentowanie lokat potrafi przyprawiać o zawroty głowy, zaś zyski pozyskane z kont oszczędnościowych najzwyczajniej w świecie nie są satysfakcjonujące. W takich momentach podstawowym źródłem dynamicznego zarobku mogą okazać się inwestycje alternatywne, zwane także nietypowymi. Do tego rodzaju inwestycji zaliczamy mniej spopularyzowane obszar w skład którego wchodzą m.in. kruszce, monety, dzieła sztuki,, antyki, a nawet auta klasyczne. Ważnym walorem tego rodzaju inwestycji jest ich zwiększona elastyczność. W praktyce oznacza to, że inwestować mogą zarówno początkujący, jak i zaawansowani.

Powody dla których warto inwestować alternatywnie:

– alternatywne inwestycje wpływają na zwiększoną dywersyfikację portfela
– ceny większości rodzajów przedmiotów kolekcjonerskich nie są tożsame z rynkiem giełdowym, a zatem zachowania giełdowe nie wpływają na wartość posiadanych dzieł i im podobnych
– inwestując alternatywnie mamy zwiększoną szansę na transakcję zwaną potocznie złotym strzałem
– większość inwestycji alternatywnych (zwłaszcza związanych z dziełami sztuki) stanowi dodatkowo ważny walor estetyczny mieszkania, czy też domu
– inwestowanie w przedmioty kolekcjonerskie jest rozwojowym i nader ciekawym hobby

portfel

Zainwestuj w dobre whisky

Jednym z przykładów inwestycji alternatywnej jest inwestycja w alkohol. Najlepiej objaśnić ową metodę na skonkretyzowanym przykładzie – od kilku lat ceny whisky idą w górę. Każdego roku cena butelki zwiększa się o około 25%. Wszelkie dane – zarówno te globalne, jak i krajowe wskazują na to, że podaż nie nadąża z zaspokajaniem popytu. Ważnym argumentem przemawiającym za inwestowaniem w ten alkohol jest także fakt, że coraz większej krajów azjatyckich przekonuje się do tego rodzaju trunku otwierając swe rynki. Popularność whisky rośnie wespół z cenami, dlatego obecnie jest to doskonały pomysł na zainwestowanie w beczki, butelki, a nawet udziały w tak zwanych funduszach specjalistycznych. Dla panów ciekawym argumentem może być także fakt, że whisky stanowi przedmiot kolekcjonerski, który z każdym rokiem smakuje lepiej.

Motoryzacja jako obszar inwestycyjny

Innym – nader ciekawym przykładem inwestycji alternatywnej jest inwestowanie w auta klasyczne. Wartość takiego auta ocenia się na podstawie ściśle określonych kryteriów takich jak historia marki, rok produkcji, stan techniczny, a także stopień oryginalności. Ważnym kryterium w tym przypadku może się okazać także ilość egzemplarzy w skali globu. Zaletą inwestycji w auta klasyczne jest nie tylko szybki zysk, ale także dostępność inwestycji. W auta klasyczne może zainwestować praktycznie każdy –bez względu na zasobność portfela.
Tekst przy współpracy z https://comparic.pl/.