Czym jest inflacja?

Inflacja jest bardzo powszechnym zjawiskiem w gospodarce niemalże każdego kraju. To właśnie ona jest odpowiedzialna za to, że otrzymujesz znacznie mniej produktów w sklepie za tę samą ilość pieniądza w sklepie. Dlatego ważne jest, aby podejmować działania, które nie będą doprowadzać do jej nadmiernego poziomu.

Tekst na podstawie źródła z https://comparic.pl/o-inflacji-slow-kilka/
Czym jest inflacja?

Zgodnie z definicją inflacja jest spadkiem wartości nabywczej pieniądza, co powoduje, że za taka samą ilość pieniądza jesteś w stanie nabyć mniej towaru lub usług. Innymi słowy jest to wzrost cen towarów i usług. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja, która analogicznie charakteryzuje się wzrostem siły nabywczej pieniądza. To pozwala na zakup większej ilości towarów lub usług za mniejszą ilość pieniądza.

Kto zajmuje się inflacją/deflacją?

W Polsce zjawisko inflacji oraz deflacji jest przedmiotem zainteresowania zwłaszcza dla NBP, czyli Narodowego Banku Polskiego. To właśnie ta instytucja zajmuje się publikowaniem procentowego stanu tego zjawiska. Zaleca się, aby inflacja/deflacja zachowywała się w granicach +/- 2,5 pkt. %. Co za tym idzie Narodowy Bank Polski jest zobligowany do tego, aby podejmować działania w przypadku zmiany poziomu inflacji.

Czy inflacja to nowe zjawisko?

watch

Inflacja nie jest żadnym nowym zjawiskiem. Za niedawnych czasów panowała hiperinflacja, która sprawiała, że obywatele Polski posiadali wiele pieniędzy, natomiast było to mało pokaźne, ponieważ miały one małą wartość i nie można było nabyć za wiele towarów. Bardzo często można zobaczyć obrazki oraz ryciny, które przedstawiają osoby jadące z taczką pieniędzy. Jednak jej wartość jest bardzo mała. Wówczas ludzie mieli do czynienia z paradoksem posiadania wielu banknotów, które mimo wszystko nie pozwalały im kupować za wielu towarów oraz usług.

Ludzie i ich wydatki

Gospodarstwa domowe maja swoje indywidualne wydatki z racji tego, że każdy wybiera swoje własne produkty, na które zgłasza zapotrzebowanie (popyt). Jedna rodzina je tylko same warzywa, a inny znowu nie wyobrażają sobie obiadu bez porządnej porcji mięsa. W takim przypadku, kiedy dystrybucja artykułów jest nierównomierna w przełożeniu na poszczególne rodziny, liczenie inflacji jest sprowadzone do przeciętnej struktury wydatków wszystkich razem gospodarstw domowych.

Inflacja jest zjawiskiem, które sprawia, że obywatele narzekają na władze. Dlatego można usłyszeć od czasu do czasu rozmowy klientów w sklepach o tym, jakie to wzrosty cen nadeszły lub zaczynają się szykować. Jednak patrząc od strony producentów oraz przedsiębiorców taki stan gospodarki jest korzystny, ponieważ spadek cen ich produktów nie jest za dobry w momencie, kiedy przychody zrównują się z kosztami ich wytworzenia. Stąd pojawia się bardzo często interwencja Narodowego Banku Polskiego, którego celem jest stanie na baczności oraz podejmowanie działań w momencie, kiedy inflacja lub deflacja zaczyna wybiegać poza poziom +/- 2,5 pkt. %. Rząd ma na celu zapewnienie dobrej koniunktury gospodarki, która będzie dobra zarówno dla konsumentów, jak i producentów. To jest gwarantem równowagi na rynku.